Verslag Bijeenkomsten georganiseerd door Huurdersvereniging Meppel op 15 mei 2023 in De Poele en op 16 mei 2023 in De Boerhoorn.

Op uitnodiging waren aanwezig:
Namens Woonconcept Sander Brandsma en namens HomeTeam Crista Otto.

Nadat de aanwezigen welkom waren geheten kregen de gasten het woord om de volle zaal toe te spreken.

Crista Otto hield haar presentatie over het “Reparatieverzoek”. Het reparatieverzoek werd vroeger vaak een klacht genoemd. Maar er is wel een duidelijk verschil. Bij een klacht is er sprake van ontevredenheid terwijl een reparatieverzoek gedaan wordt om een technisch probleem op te lossen.

Er worden jaarlijks 23.000 reparatieverzoeken ingediend bij HomeTeam. Dit kan telefonisch 088 – 6162000 of via de website van Woonconcept. Buiten kantoortijden is dit nummer ook beschikbaar bij Noodgevallen.

Het is de bedoeling dat binnen 24 uur er contact is geweest met een medewerker voor wat betreft het reparatieverzoek. Wanneer het verzoek gedaan moet worden aan een ander bedrijf dan Home Team is daar 3 dagen tijd voor. Wanneer een externe bedrijf binnen 3 dagen niets van zich heeft laten horen is de oproep om wederom contact op te nemen met Home Team. Ook wanneer eigen medewerkers van Home Team niet reageren worden huurders opgeroepen om wederom te bellen.

Sander Brandsma vertelt iets over de klachtafhandeling. Er wordt bij Woonconcept op een andere wijze omgegaan met de afhandeling van klachten. De klacht wordt meer gevolgd waardoor het ook eerder tot een oplossing komt. Een medewerker binnen Woonconcept krijgt de verantwoordelijkheid om de klacht te volgen.

Het waren mooie presentaties. Een kroon o.a. op het werk van de Huurdersvereniging die hier vaak aandacht voor vroeg. Aangedragen door de huurders.

Op de avond was er ook ruimte voor een nadere toelichting op de processen. Verder zijn door de aanwezigen de volgende onderwerpen nog benoemd:

  • Meer toezicht bij het uitvoeren van onderhoud.
  • Wie is het aanspreekpunt tijdens onderhoud, renovatie etc.
  • Aanbrengen van hulpmiddelen tegen huurverhoging. Een kostbare zaak. Wie betaalt de kosten wanneer huurder de woning weer verlaat?
  • Energielabels. Veel onduidelijkheid. Zelfde woningen hebben andere labels.
  • Veiligheid bij complexen. Overlast van insluipers. Koppeling van straatlantaarns met verlichting in gebouw.