Woonconcept heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de juistheid van energielabels van woningen in de wijk Koedijkslanden in Meppel. Daaruit blijkt dat veel energielabels in de periode 2018 – 2020 niet juist zijn toegekend. Al deze woningen worden in de komende maanden voorzien van een nieuw energielabel.

Op donderdagavond 29 februari heeft Woonconcept de resultaten van het onderzoek gedeeld met bewoners van deze woningen. Marcel van Halteren, directeur-bestuurder bij Woonconcept: “Allereerst hebben wij onze excuses aangeboden aan deze bewoners. Wij hebben vertrouwd op onze data, op de energielabels die zijn toegekend door een gecertificeerde organisatie. Terwijl bewoners aangaven dat ze hieraan twijfelden. Wij hadden daar beter naar moeten luisteren.”

Een breder onderzoek is nodig

Veel energielabels blijken na het onderzoek niet te kloppen. Een aantal woningen had een beter energielabel moeten hebben, maar de meeste woningen een slechter energielabel. Dit onderzoek is uitgevoerd in de wijk Koedijkslanden, maar dit type woningen staat ook in andere wijken in Meppel en ook in de gemeenten Hoogeveen en Steenwijkerland, waar Woonconcept ook woningen verhuurt. Daarom wordt het onderzoek uitgebreid en wordt in de komende maanden gekeken of dit op meerdere plekken speelt.

Mogelijk een andere verduurzamingsaanpak

“Vanuit het Rijk zijn we verplicht om als eerste de woningen met een E, F of G label aan te pakken. En dat doen we ook. Het liefst verduurzamen we al onze woningen, liever vandaag dan morgen”, vertelt Van Halteren.

“Maar dat lukt niet, omdat ons het geld, maar ook de capaciteit van mensen en materiaal ontbreekt. We kunnen de mensen uit de Koedijkslanden dan ook niet beloven dat hun woning nu eerder aan de beurt is voor een renovatie. Als uit het aanvullend onderzoek blijkt, dat veel woningen een slechter energielabel hebben dan we dachten, dan betekent dat natuurlijk iets. Mogelijk moeten we onze aanpak bijstellen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat we dan de komende jaren nog veel meer gaan isoleren en wat minder woningen van het gas af halen en van een warmtepomp voorzien. Er is tijd nodig voor goed onderzoek, om de plannen ook te maken op basis van de juiste gegevens.”

Een ruime steekproef

Smeets Bouwmanagement & Advies heeft van Woonconcept de opdracht gekregen voor het onderzoek in de Koedijkslanden. Woonconcept werkte voor dit onderzoek nauw samen met een groep bewoners en de Huurdersvereniging Meppel. Het onderzoek bestond uit een ruime steekproef van 69 woningen die huis aan huis zijn bezocht.

De fout zit in ‘het renovatiejaar’

De woningen die een ander energielabel hadden moeten krijgen, zijn veelal woningen die gebouwd zijn in de jaren ’60, ’70 en ’80. Bij de toekenning van een energielabel aan woningen van die bouwjaren, wordt gekeken naar verbeteringen die zijn gedaan aan de woning. Als er na het bouwjaar een verbetering is aangebracht aan dak, beglazing en gevel, bijvoorbeeld isolatie, krijgt een woning een zogenoemd renovatiejaar toegekend. Als dit het geval is, verbetert het label flink. Bij veel woningen in het onderzoek is bijvoorbeeld wel een verbetering aan de beglazing en het dak aangebracht, maar geen gevelisolatie. In de meeste gevallen is door de organisatie die het label destijds heeft toegekend, wel gerekend met een renovatiejaar. Terwijl dit niet zo had gemogen.