ONZE DOELSTELLINGEN

WIJ ZIJN ER VOOR JOU!

ONZE DOELSTELLINGEN

WIJ ZIJN ER VOOR JOU!

Wij stellen ons  tot doel om samen met alle huidige en toekomstige huurders van Woonconcept, op te komen voor de belangen van huurders van Woonconcept in Meppel. Om dat te kunnen doen zijn de volgende punten van belang:

Contact met zoveel mogelijk huurders in Meppel

Dit kan via de website met individuele huurders, maar we vinden het ook belangrijk dat er zoveel mogelijk bewonerscommissies zijn die de belangen in hun straat, woonblok, flat etc. vertegenwoordigen. De concrete belangen van een buurt en de situatie rond huurwoningen verdienen permanente aandacht.

Regelmatig overleg met Woonconcept

We bespreken het voorgenomen beleid en de uitvoering van dat beleid. Concreet adviseert HvM over de begroting en de jaarrekening, maar ook over elke wijziging in het beleid van Woonconcept. De Wet Overleg Huurder Verhuurder [pdf] is hiervoor de basis. HvM is steeds vaker in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling al betrokken in het proces.

Samenwerking tussen huurdersverenigingen

Huurdersvereniging Cascade uit Hoogeveen, Huurdersvereniging De Veste uit Steenwijkerland, Huurdersvereniging Meppel en Woningcorporatie
Woonconcept zetten zich in voor mensen die zelf moeilijk in een eigen woonruimte kunnen voorzien. Wij staan voor evenwicht tussen betaalbare
huren, voldoende beschikbare woningen en kwalitatief goede en duurzame woningen. De huurinkomsten zijn hiervoor de basis. We spreken af dat
we de huurlasten voor de doelgroep zoveel mogelijk beperken.
Vanuit deze gezamenlijke belangen komen we het huurbeleid van Woonconcept [pdf] in 2019 overeen.

Regelmatig overleg met de gemeente

 We bespreken o.a. de Woonvisie en prestatieafspraken tussen gemeente en Woonconcept. Dit gebeurt op basis van de nieuwe woningwet [pdf]. Begin 2016 heeft de gemeente Meppel de definitieve versie van de Woonvisie 2016-2020 [pdf] uitgebracht.

Contact

Je kunt ook een bericht sturen via onze contactpagina.

Zodra dat wordt gelezen, krijgt je een bevestigingsmail en zo mogelijk direct een inhoudelijke reactie. Als een directe inhoudelijke reactie niet lukt, laten we weten wanneer die wel kan komen.

Klik hier