Bericht van 15-05-2019 |
Woonconcept wil dat alle bewoners trots zijn op hun thuis. Juist ook bij een ingrijpende renovatie of herhuisvesting. Eveneens wil Woonconcept dat een bewoner met vertrouwen een traject van sloop, onderhoud of renovatie in gaat en hier met trots op terugkijkt. Het reglement sloop, onderhoud en renovatie van Woonconcept biedt de uitgangspunten om hier goed mee om te gaan.

Bij het opstellen van het juridisch reglement is ook beschreven hoe Woonconcept het reglement in uitvoering wil brengen. Onderwerpen als communicatie, participatie, maatwerk en begeleiding van bewoners hebben een nadrukkelijke rol gekregen in de procesbeschrijvingen, werkwijze en samenwerkingsafspraken.

Reglement sloop, onderhoud en renovatie [pdf]

Vragen aan de Huurdersvereniging Meppel?
Als Huurderdersvereniging vinden wij het voor huurders bijzonder nuttig om dit reglement te kennen. Vragen behandelen we graag. Een verzoek om contact of het stellen van een vraag kan via het onze contactpagina.