De Huurdersvereniging komt minimaal 1 maal per maand samen om de lopende zaken te bespreken. Leden van de Huurdersvereniging wonen verschillende bijeenkomsten bij, georganiseerd vanuit Woonconcept, om input te leveren aan beleidsregels. Ook nemen zij deel aan de overleggen over meerjarenonderhoudsraming, meerjareninvesteringsruimte, de jaarrekening en de begroting van Woonconcept. Leden van de Huurdersvereniging wonen provinciale bijeenkomsten bij die georganiseerd worden door de Woonbond en door de provincie (expeditie energieneutraal wonen). Overleg met de gemeente Meppel en Woonconcept om te komen tot prestatieafspraken. Jaarlijks organiseert de Huurdersvereniging Meppel in het voor-en najaar bijeenkomsten voor huurders. Huurders worden door middel van een uitnodiging op adres hiervan in kennis gesteld. Meestal heeft deze avond een thema.