Minimaal 1 keer per 14 dagen vindt een overleg met een afdeling met woonconcept plaats. Iedere 3 weken komen de voorzitters met de medewerker van Woonconcept die bewonerszaken behartigt samen voor een voortgangsoverleg.