Voor de inzet van de Huurdersvereniging Meppel worden geen klanttevredenheidsmetingen gehouden. Wanneer een huurder het niet eens is met de behartiging van zijn belangen dan gaan we graag in gesprek. Wel worden er door woonconcept regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken gehouden. Over de uitslag van die metingen verschillen wij vaak met Woonconcept van mening omdat wij veel andere geluiden horen vanuit de huurders. Daarom vragen wij vaak aan huurders om mee te doen met vragen vanuit Woonconcept om hen een zo goed mogelijk beeld te geven van wat er leeft onder de huurders.