Er vind regelmatig overleg plaats met de gemeente. Daarbij moet gedacht worden aan minimaal 2x per jaar. Ook worden er prestatieafspraken opgesteld door: Gemeente-woningcorporaties actief binnen de gemeente-huurdersorganisaties actief binnen de gemeente. Tijdens deze overleggen worden afspraken gemaakt rondom aantal beschikbare huurwoningen, kwaliteit/duurzaamheid van de woningen en de betaalbaarheid.