Ja. Zoals vastgelegd  in de Woningwet is Woonconcept verplicht een Huurdersvereniging Meppel een bijdrage te geven. Op deze wijze wordt de Huurdersvereniging in staat gesteld haar taak uit te voeren. Jaarlijks vindt er een verantwoording plaats van de bijdrage.