Home

Doelstellingen

   
   
Doelstellingen
Over ons
Contact
Mededelingen
Actueel
Links
Archief
 


Doelstellingen Huurdersvereniging Meppel

De Huurdersvereniging Meppel (HvM) stelt zich tot doel om samen met alle huidige en toekomstige huurders van Woonconcept, op te komen voor de belangen van huurders van Woonconcept in Meppel. Om dat te kunnen doen zijn de volgende punten van belang:
 
Contact met zoveel mogelijk huurders in Meppel. Dit kan via de website met individuele huurders, maar we vinden het ook belangrijk dat er zoveel mogelijk bewonerscommissies zijn die de belangen in hun straat, woonblok, flat etc. vertegenwoordigen. De concrete belangen van een buurt en de situatie rond huurwoningen verdienen permanente aandacht.
   
Regelmatig overleg met Woonconcept over het voorgenomen beleid en de uitvoering van dat beleid. Concreet adviseert HvM over de begroting en de jaarrekening, maar ook over elke wijziging in het beleid van Woonconcept. De Wet Overleg Huurder Verhuurder [pdf] is hiervoor de basis. HvM is steeds vaker in een vroeg stadium van beleidsontwikkeling al betrokken in het proces.
   
Huurdersvereniging Cascade uit Hoogeveen, Huurdersvereniging De Veste uit Steenwijkerland, Huurdersvereniging Meppel en Woningcorporatie
Woonconcept zetten zich in voor mensen die zelf moeilijk in een eigen woonruimte kunnen voorzien. Wij staan voor evenwicht tussen betaalbare
huren, voldoende beschikbare woningen en kwalitatief goede en duurzame woningen. De huurinkomsten zijn hiervoor de basis. We spreken af dat
we de huurlasten voor de doelgroep zoveel mogelijk beperken.
Vanuit deze gezamenlijke belangen komen we het huurbeleid van Woonconcept [pdf] in 2019 overeen.
   
Regelmatig overleg met de gemeente over o.a. de Woonvisie en prestatieafspraken tussen gemeente en Woonconcept. Dit gebeurt op basis van de nieuwe woningwet [pdf]. Begin 2016 heeft de gemeente Meppel de definitieve versie van de Woonvisie 2016-2020 [pdf] uitgebracht.
   
   
Uitgangspunten bij onze inzet zijn:
 
- We zijn er voor huidige huurders, maar ook voor toekomstige huurders.
- We willen genoeg beschikbare huurwoningen in iedere prijsklasse.
- We willen betaalbare huurwoningen.
- We willen dat kwaliteit en huurprijs in overeenstemming zijn met elkaar.
- We willen dat Woonconcept geen winst maakt over de ruggen van huurders.
- Jongeren moeten een goede goedkope woning kunnen betrekken in Meppel. Deze moeten in voldoende mate aanwezig zijn.
- Het aantal huurwoningen van Woonconcept in Meppel mag niet afnemen. We willen zelfs dat er meer woningen gebouwd gaan worden.
- Sociale huurwoningen in Meppel mogen alleen door Toegelaten Instellingen (woningcorporaties) gebouwd worden of anderen met een langdurig sociaal oogmerk. Vooral niet door particuliere initiatieven die deze woningen slechts 5 of 10 jaar 'sociaal' laten.
- De prijzen voor collectieve voorzieningen in flats of andere wooncomplexen worden 100% inzichtelijk berekend en iedere betrokken huurder krijgt daar een inzichtelijke berekening van.
- Klachten en vragen van huurders dienen met grote welwillendheid benaderd te worden. De klant/huurder is koning.
- Elke huurder dient altijd van iedere medewerker hetzelfde (dus het goede) antwoord te krijgen op een gelijke vraag. Huurders hebben het recht op zo'n antwoord.
- Geld van corporaties is collectief geld. Huurders van nu, van vroeger en van de toekomst vormen het inkomen van corporaties. Het vermogen is het collectief vermogen dat is opgebracht door belastinggeld, huurpenningen en de winst die met dit vermogen gemaakt is. Er is nooit aan vermogensdeling gedaan, maar het vermogen heeft wel buiten discussies rond huurverhoging gestaan. Wij vragen aandacht en respect van Woonconcept voor dit gegeven.
- Woningen moeten in principe vele mensenlevens mee kunnen.
- Huurders staan centraal bij het werk van de huurdersvereniging. Zij moeten daarom altijd een beroep kunnen doen op de HvM.

 
Omhoog

 
 
 

Bert Hoevenberg - webdesign