Home

Bestuur

 

< vorige pagina

   
Doelstellingen
Over ons
Contact
Mededelingen
Actueel
Links
Archief
 


Bert Robbe - voorzitter
 

Wonen is een eerste levensbehoefte. Het is essentieel om je vanuit een goede woonomgeving te kunnen ontplooien.
Dat is niet vanzelfsprekend. Problemen met onder andere betaalbaarheid en kwaliteit kunnen woonplezier behoorlijk bederven. Daarom zet ik me vol overtuiging in voor de belangen van huurders.

Om een indruk te geven wie ik ben kort een beschrijving van wat ik zoal gedaan heb en wat mij bezig houdt.

Al van jongs af aan vind ik rechtvaardigheid en elkaar de ruimte geven voor ontwikkeling erg belangrijk.
In mijn latere leven heb ik daar op verschillende manieren vorm aan gegeven. Zo heb ik voor ik medische biologie ging studeren in de verpleging gewerkt en ben ik mijn hele leven politiek actief geweest, ook naast mijn studie.

In Amsterdam deed ik vrijwilligerswerk voor de Werkgroep Wonen Schinkelbuurt, dat samenwerkte met het Stookkostencomité Hoofddorppleinbuurt. Zo ontwikkelde zich bij mij al vroeg het bewustzijn dat woonlasten meer is dan huur.
Daarnaast was ik actief in de lokale en landelijke Politieke Partij Radicalen (PPR) de voorloper van GroenLinks. Zorg was in eerste instantie mijn aandachtsgebied. Daarna heb ik mij veel meer generalistisch ontwikkeld.

Later heb ik op de Universiteit gewerkt en de eerste onderzoekscholen voor promovendi opgezet. Daarnaast was ik intensief bezig met de ontwikkeling en het beschikbaar stellen van medicijnen tegen AIDS.
Na mijn werk op de universiteit ben ik biologieles gaan geven op het VWO en heb ik diverse functies gehad binnen het basis en voortgezet onderwijs.

In Meppel ben ik komen wonen in 2005. Op dat moment was ik net een ernstig ongeluk te boven gekomen waardoor ik in de WAO terecht kwam.
Om toch mijn bijdrage aan de samenleving te leveren ben ik hier binnen mijn mogelijkheden actief geworden in de politiek. Eerst deed ik dat binnen SteM, later werkte ik vooral niet partijgebonden.
Sinds 2 jaar ben ik actief in de huurdersvereniging. Dat doe ik graag en ik vind het belangrijk. Daarom heb ik de voordracht door de landelijke Woonbond als zittingslid voor de huurders in de landelijke Huurcommissie geaccepteerd. Sinds 1 september ben ik daarin door de minister benoemd.
 

 
 
 

Bert Hoevenberg - webdesign