Home

Actueel 30-10-2015

 

< vorige pagina

   
Doelstellingen
Over ons
Contact
Mededelingen
Actueel
Links
Archief
 


Zorgen over het aantal beschikbare sociale huurwoningen in Meppel

'Als in de nabije toekomst het huisvestingsquotum voor statushouders in Meppel nog verder omhoog gaat, moeten gemeente en woningcorporaties nadenken over alternatieve huisvesting van nieuwkomers met een verblijfsvergunning.'

Dat vindt wethouder Volkshuisvesting Roelof Pieter Koning, die zich ernstig zorgen maakt over het aantal beschikbare sociale huurwoningen in Meppel. De wethouder was vrijdagmiddag aanwezig bij de heropening van het kantoor van Huurdersvereniging Meppel aan het Troelstraplein.

De wachtlijst voor een huis met de laagste huur is onverminderd lang (circa vijf jaar) in Meppel. Woningen voor Meppelers met de smalste beurs worden er slechts mondjesmaat gebouwd. Tegelijkertijd kent de gemeente Meppel - net als alle andere gemeenten - de verplichting om nieuwe inwoners met een verblijfstatus aan een passende woning te helpen. 'De taakstelling voor Meppel is al een keer verhoogd,' laat wethouder Koning weten. 'Dit jaar dienen de gemeente en de woningcorporaties volgens afspraak nog 24 statushouders te huisvesten. In 2016 zijn de huisvestingpartijen verantwoordelijk voor de huisvesting van 39 nieuwkomers, die asiel is verleend. Dit zijn mensen die enkele jaren geleden al naar Nederland vluchtten en hier mogen blijven. Het actuele huisvestingsvraagstuk houdt dus geen verband met de toekomstige bouw van een asielzoekerscentrum in Meppel.'

De provincie Drenthe toetst actief of de plaatselijke partijen zich aan de afspraken houden. Ook in Meppel heeft de provincie geïnformeerd naar de stand van zaken. 'Het gaat lukken, maar alleen met hangen en wurgen,' meldt wethouder Koning. 'De woningen moeten immers wel beschikbaar zijn. Statushouders komen met voorrang in aanmerking voor deze woningen. In de gemeente Meppel ligt er met name in de sociale huurmarkt al behoorlijk veel druk. Nog steeds wachten gezinnen jaren op een betaalbare huurwoning. Het mag niet zo zijn dat de totale voorraad sociale huurhuizen alleen voor nieuwkomers is gereserveerd,' aldus Koning

De wethouder denkt voorzichtig aan het inrichten van leegstaande kantoor- en schoolpanden tot tijdelijke woonvormen. Ook de alternatieve woonruimte moet uiteraard voldoen aan de afgesproken huisvestingseisen. De nieuwe Woningwet (medio 2015) maakt het zoeken naar alternatieve oplossingen mogelijk, mits dat in overleg gebeurt met corporaties en de plaatselijke huurdersorganisaties.'
 

Bron: Meppeler Courant - tekst: Jansen & Tekst

 

 
 
 

Bert Hoevenberg - webdesign