Home

Actueel

   
   
Doelstellingen
Over ons
Contact
Mededelingen
Actueel
Links
Archief
 


Actuele informatie

Op deze pagina een overzicht van actuele onderwerpen.
Het gaat om zaken die betrekking hebben op activiteiten van de Huurdersvereniging Meppel en/of zaken die betrekking hebben op huurderskwesties in het algemeen.


 
15-05-2019

Sloop, onderhoud en renovatie

Woonconcept heeft het reglement 'Sloop, onderhoud en renovatie' uitgegeven. In het kader van verduurzaming zal Woonconcept de komende jaren veel grote projecten opzetten waarbij het voor de huurders bijzonder nuttig is om dit reglement te kennen.
> lees verder
06-05-2019 en 14-05-2019

Thema-avond 'Verduurzaming van uw woning'

Woonconcept start dit jaar een eerste project verduurzaming woningen in Meppel. Wat kunt u zelf doen? Wat kunt u eventueel van Woonconcept vragen? Wat zijn de financiële en praktische gevolgen voor u als huurder?
> lees verder
12-06-2018

Thema-avond 'Duurzame, energiezuinige en betaalbare woningen'

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Huurdersvereniging Meppel, dinsdag 12 juni 2018 in de Koeberg, was het thema 'Duurzame, energiezuinige en betaalbare woningen'. Er werd uitgebreid gesproken over dit actuele onderwerp.
> lees verder
22-05-2018

Woningcorporaties onderzoeken effect maatregelen betaalbaar wonen

In mei meten verschillende woningcorporaties de betaalbaarheid van het wonen opnieuw. Het onderzoek geeft inzicht in de ontwikkeling van de betaalbaarheidsproblematiek en de effectiviteit van de genomen maatregelen in de afgelopen jaren.
> lees verder
13-03-2018

Werkplan 2018 Huurdersvereniging Meppel

In het werkplan 2018 kunt u lezen hoe de organisatie er uit ziet en hoe we de belangen van de huurders behartigen. In het tweede deel staan de belangrijkste thema's waar we aandacht aan willen besteden in 2018.
> lees verder
30-11-2017

Drentse huurdersorganisaties lanceren politiek manifest

Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht willen de samenwerkende huurdersorganisaties een duidelijk geluid laten horen aan de politieke partijen in de Drentse gemeenten.
> lees verder
01-07-2017

Online discussieplatform Woonconcept

Vanaf 1 juli kunnen huurders van Woonconcept op een online discussieplatform meepraten, meedenken en hun mening geven over het beleid van de corporatie.
> lees verder
23-05-2017

Thema-avond 'Huurders en gemeentepolitiek'

Wat heeft een huurder, en daarmee ook een huurdersvereniging, te maken met gemeentepolitiek? Over dit en meer is uitgebreid gesproken tijdens deze thema-avond.
> lees verder
12-12-2016

Thema-avond 'De huurder doet mee'

Op deze thema-avond ging Hendrikus Loof, coördinator huurdersparticipatie bij Woonconcept, met de aanwezigen in gesprek over wat er goed gaat en wat er beter kan en op welke wijze te participeren als huurder van Woonconcept.
> lees verder
06-06-2016

HvM secretaris Han van Zandbergen overleden

Het bestuur van de Huurdersvereniging Meppel is geschokt door het plotseling overlijden van haar secretaris Han van Zandbergen.
> lees verder
23-05-2016

Ruimschoots inbreng door huurders tijdens Algemene ledenvergadering

Tijdens de druk bezochte ledenvergadering is een inventarisatie gemaakt van elementen die nodig zijn voor het maken van prestatieafspraken tussen Gemeente Meppel, Woonconcept en de Huurdersvereniging Meppel.
> lees verder
06-02-2016

Woonzorgcomplex Rembrandthof bestaat 25 jaar

In het wooncentrum voor ouderen De Rembrandthof is het 25 jarig bestaan niet ongemerkt voorbij gegaan. De bewonerscommissie heeft deze gelegenheid aangegrepen om alle gebruikers uit te nodigen. Het was dan ook een druk bezochte bijeenkomst.
> lees verder
21-12-2015

Overeenkomst huurbeleid 2016 en 2017

De koepel van huurdersorganisaties van Woonconcept 3HV (i.o.), Huurdersvereniging De Veste uit Steenwijkerland, Huurdersvereniging Hoogeveen (i.o.), Huurdersvereniging Meppel en Woningcorporatie Woonconcept zetten zich in voor mensen die zelf moeilijk in een eigen woonruimte kunnen voorzien.
> lees verder
08-12-2015

Nieuwe directeur Woonconcept

Nicole Peeters is benoemd tot directeur-bestuurder van Woonconcept. Zij volgt 25 januari 2016 interim-directeur Jacques Thielen op.
> lees verder
30-10-2015

Heropening kantoor Huurdersvereniging Meppel

Voorzitter Bert Robbe heropende de kantoorruimte van de Huurdersvereniging Meppel: Als belangenvereniging doen wij volledig mee in het overleg over het huisvestingsbeleid in Meppel.
> lees verder
30-10-2015

Zorgen over het aantal beschikbare sociale huurwoningen in Meppel

Wethouder Volkshuisvesting Roelof Pieter Koning, maakt zich ernstig zorgen over het aantal beschikbare sociale huurwoningen in Meppel.
> lees verder
30-10-2015

Afschaffen ouderentoeslag raakt spaarzame huurder

Oudere huurders die ondanks een laag inkomen flink gespaard hebben, gaan volgend jaar merken dat de ouderentoeslag is afgeschaft. Door het verdwijnen van deze toeslag per 1 januari 2016 kan hun recht op huurtoeslag vervallen én gaan zij extra belasting betalen.
> lees verder
10-10-2015

Landelijke huurdersdag

Een afvaardiging van de Huurdersvereniging Meppel bezocht de landelijke huurdersdag in Utrecht. Daarbij waren ook Koningin Màxima en minister Blok aanwezig.
> lees verder

 
 
 

Bert Hoevenberg - webdesign